Politica de retur

Este consumator orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociații care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Conform Ordonanței de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță, astfel cum sunt definite în lege, încheiate cu profesioniştii, consumatorul beneficiaza de dreptul de retragere din contract în următoarele condiții:

  1. a) Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14 din lege, în termen de 14 zile, începând cu ziua în care intra în posesia fizică a produsului potrivit art. 9 din lege. În acest sens, consumatorul trebuie să informeze vănzătorul despre aceasta prin trimiterea prin posta a formularului de retragere ce v-a fost pus la dispoziție sau prin trimiterea unui e-mail la adresa jht@jht.ro, care trebuie să conțină:

(i) Informații despre cumpărator: numele și prenumele, telefon, etc.

(ii) Informații despre comandă: numărul comenzii, modalitatea de plată, factură, produsul cumpărat, cantitatea etc.

  1. b) Produsul trebuie să fie în aceeași stare ca cea în care a fost livrat (incluzând elementele de protecție), să fie complet (accesorii, consumabile etc.) și să nu prezinte deteriorări sau urme de lovituri, șocuri, intervenții neautorizate, zgărieturi etc.
  2. c) Produsul trebuie să nu fie folosit și să nu fi fost desigilat, sau accesoriile de protecție să nu fi fost îndepărtate, și trebuie să conțină toate elementele în starea originală spre a putea fi revândut ca și produs nou. În cazul în care produsul poartă urme de folosință sau au fost îndepărtate elemente care îl fac impropriu pentru a fi vândut ca și produs nou, retragerea nu poate avea loc.
  3. d) Produsul trebuie să fie însoțit de factură fiscală, chitanță, certificat de garanție și orice alte documente care au fost transmise cumpărătorului.
  4. e) Consumatorul suporta costurile de livrare și este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, și va suporta în acest sens diferența dintre prețul de achiziție și prețul diminuat.
  5. f) Vânzătorul va rambursa, fără întârziere nejustificată, în termen de 14 zile de la data la care a fost informat de decizia de retragere din contract, toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării.

Pentru evitarea inconveniențelor se recomandă inspectarea produselor în timpul recepției de la curier în scopul de a detecta orice defect vizibil (ex: produs greșit sau prezentând vicii aparente).

În cazul în care doriți returnarea produselor comandate de pe www.jht.ro, adresa poştală la care se vor restitui produsele este:str Drumul Garii Otopeni nr 64, Otopeni, Ilfov

  Sunt exceptate de la dreptul de retragere:

 (a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

(b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

(c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

(d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

(e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

(f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

(g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

(h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

(i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informațice sigilate care au fost desigilate după livrare;

(j)  furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

(k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

(l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

(m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.